Zakres usług

Doradztwo rachunkowe i księgowe:

 • optymalizacja wyboru podatkowo-prawnej formy działalności
 • porady i wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów podatkowych (podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn)
 • deklaracje podatkowe (PIT, VAT, PCC, SD)
 • odwołania od decyzji w sprawach podatkowych
 • wnioski o wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych ORD-IN
 • układ ratalny – Urząd Skarbowy, ZUS

Usługi księgowe:

 • księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów
 • karta podatkowa
 • rejestry zakupów, sprzedaży VAT
 • VAT marża
 • ewidencja środków trwałych (amortyzacja środków trwałych) i ewidencja wyposażenia
 • roczne zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

Usługi kadrowe:

 • listy płac
 • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZWPA, ZCNA IWA)
 • składki ZUS (DRA, RCA, RSA)
 • roczne informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR)
 • roczne rozliczenie podatku za pracowników (PIT-40)
 • ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń
 • zaświadczenia dla pracowników
 • deklaracje PFRON
 • akta osobowe

Pomoc w wyborze i pozyskiwaniu źródeł finansowania dla firm (dotacje UE)

Rozliczanie dotacji UE

Biznes plany

Wnioski do Urzędów Pracy

Dokumentacja kredytowa

 

Sprawozdania statystyczne GUS

 

Rejestracja firm

Usługi dla rolników

 

Wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001

 • identyfikacja procesów funkcjonujących w firmie
 • opracowanie: Księga Jakości, procedury systemowe, procedury funkcjonujących w firmie procesów
 • przygotowanie i realizacja programu audytów wewnętrznych
 • nadzór nad zapisami i dokumentami, nadzór nad wyrobem niezgodnym, realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.
 • szkolenia pracowników z zakresu normy ISO
 • stanowiskowe karty pracowników, niezbędne instrukcje i formularze

Zamówienia publiczne dla wykonawców

 • oferty przetargowe
 • wyjaśniania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
 • wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego